Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12986
Title: Giáo trình Lý thuyết kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống (Dùng trong các trường THCN)
Authors: Nguyễn, Hữu Thuỷ
Keywords: Thực phẩm -- Chế biến
Issue Date: 2007
Publisher: Hà Nội
Abstract: Hướng dẫn lựa chọn và bảo quản nguyên liệu, kĩ thuật sơ chế nguyên liệu, kĩ thuật cắt thái, tạo hình nguyên liêu, phối hợp và phương pháp chế biến món ăn, kĩ thuật chế biến các loại bánh mứt kẹo, nước uống...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12986
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Ly thuyet ky thuat che bien san pham an uong.pdf49,67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.