Browsing by Author Việt Nam. Chính phủ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Nghị định của Chính phủ số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nướcViệt Nam. Chính phủ
2004Nghị định của Chính phủ số 129/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanhViệt Nam. Chính phủ
9/2007Nghị định Của chính phủ số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 quy định chi tiết luật thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ LÔ-GI-STÍC và giới hạn trách nhiệm đối với những thương nhân kinh doanh dịch vụ LÔ-GI-STÍC.Việt Nam. Chính phủ
2012Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩmViệt Nam. Chính phủ
2013Nghị định Quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chình đáng của người lao độngViệt Nam. Chính phủ
2013Nghị định Quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiện của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế -- xã hội.Việt Nam. Chính phủ
2013Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.Việt Nam. Chính phủ