Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14184
Title: Nghị định Quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chình đáng của người lao động
Authors: Việt Nam. Chính phủ
Keywords: Luật công đoàn -- Việt Nam -- Nghị định
Issue Date: 2013
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14184
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghi-dinh-Luat-cong-doan.pdf106,37 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.