KHUYẾN CÁO
    Tài liệu trên trang Thư viện số DSPACE phục vụ nội bộ. Bạn đọc ngoài trường được sử dụng các tài liệu mở hoặc xem trực tuyến sau khi đăng ký tài khoản thành công.
    Tuân thủ Luật bản quyền khi sử dụng tài liệu trên trang này.
    Dùng trình duỵêt Firefox, cài đặt Flashplayer hoặc trình duyệt Puffin để xem tài liệu trực tuyến.
    Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.