Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4705
Title: Nghiên cứu phương pháp phân tích vi lượng Iot trong các đối tượng môi trường: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Trần, Tứ Hiếu (Người hướng dẫn khoa học)
Phạm, Thị Hồng Thái
Keywords: Nguyên tố vi lượng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4705
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu phuong phap phan tich vi luong iot trong cac doi tuong moi truong.pdf1,24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.