Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4703
Title: Nghiên cứu phân tích hàm lượng P và Mn trong gang và thép bằng phương pháp trắc quang: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đào, Văn Bảy (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Lệ Thuý
Keywords: Thép -- Luyện kim
Hoá học phân tích
Issue Date: 2010
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4703
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu phan tich ham luong P va Mn trong gang va thep.pdf1,05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.