Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4695
Title: Khảo sát, nghiên cứu, xác định hàm lượng các cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan Anot xung vi phân: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đặng, Xuân Thư (Hướng dẫn khoa học)
Trương, Việt Phương
Keywords: Nước sinh hoạt -- Phân tích
Nước thải -- Phân tích
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4695
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khao sat nghien cuu xac dinh ham luong cac cation kim loai nang trong nuoc.pdf911,64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.