Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4605
Title: Các chất phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm (Bài giảng sử dụng cho học viên cao học ngành công nghiệp thực phẩm)
Authors: Nguyễn, Duy Thịnh
Keywords: Thực phẩm công nghiệp
Issue Date: 2004
Publisher: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các loại chất phụ gia được phép sử dụng trong chế biến nông sản thực phẩm, nhằm góp phần tích cực trong việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng của thực phẩm vừa đảm bảo an toàn về sức khoẻ cho người sử dụng. Giới thiệu phương pháp sử dụng một cách có hiệu quả các chất phụ gia trong quá trình chế biến, bảo quản và lưu thông các sản phẩm ăn uống trên thị trường. Giới thiệu những yếu tố gây độc hại của chất phụ gia thực phẩm và các phương pháp hợp lý trong quá trình sử dụng chúng Giới thiệu một số chất trợ giúp thường được sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4605
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang Cac chat phu gia dung trong san xuat thuc pham.pdf397,3 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.