Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4203
Title: Bài giảng môn học: Kết cấu bên tông cốt thép I (Theo TCXDVN 356:2005 : Phần Cấu kiện cơ bản)
Authors: Lê, Đức Hiển
Keywords: Bê tông cốt thép
Issue Date: 2007
Publisher: Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng. Khoa Kỹ thuật công trình
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4203
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf7,01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.