Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3318
Title: Chế biến thực phẩm đại cương: Giáo trình (Tài liệu sử dụng cho sinh viên ngành Phát Triển Nông Thôn)
Authors: Trần, Xuân Hiển
Keywords: Thực phẩm -- Chế biến -- Giáo trình
Issue Date: 2005
Publisher: Trường ĐH An Giang
Abstract: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên liệu , thực phẩm, dinh dưỡng cũng như công nghệ bảo quản, chế biến thực phẩm...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3318
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.