Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3316
Title: Công nghệ gen trong nông nghiệp: Giáo trình
Authors: Trần, Thị Lệ
Nguyễn, Hoàng Lộc
Trần, Quốc Dung
Keywords: Công nghệ Gen -- Ứng dụng trong nông nghiệp -- Giáo trình
Issue Date: 2006
Publisher: Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế
Abstract: Sản xuất, xác nhận và độ bền vững của cây trồng chuyển gen, những đặc tính mới của cây chuyến gen, những thách thức, lợi ích của cây trồng chuyển gen và công nghệ chuyển gen ở động vật
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3316
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf3,77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.