Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3315
Title: Tài liệu tập huấn Kỹ thuật sơ chế bảo quản quả
Authors: Cao, Văn Hùng
Keywords: Thực phẩm -- Bảo quản
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
Abstract: Các khái niệm cơ bản liên quan đến sơ chế bảo quản và phương pháp bảo quản rau quả
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3315
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf1,45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.