Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3312
Title: Giáo trình Công nghệ sinh học đại cương
Authors: Đỗ, Năng Vịnh
Ngô, Xuân Bình
Keywords: Công nghệ sinh học -- Giáo trình
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
Abstract: Nghiên cứu lịch sử và phát triển của công nghệ sinh học. Công nghệ tế bào thực vật. Cơ sở sinh học phân tử của kĩ thuật di truyền. Công nghệ ADN tái tổ hợp, virus và công nghệ sinh học virus, protein, công nghệ enzym, công nghệ sinh học vi sinh, y dược và chăn nuôi. Kĩ thuật di truyền kiểm soát sâu bệnh. Công nghệ sinh học phục vụ trồng trọt cùng một số vấn đề môi trường sinh thái, năng lượng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3312
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc.pdf11,92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.