Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3045
Title: Tài chính dành cho người quản lý
Other Titles: Finance for managers
Authors: Trần, Thị Bích Nga
Phạm, Ngọc Sáu
Nguyễn, Văn Quì
Keywords: Quản lý tài chính
Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2006
Publisher: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Abstract: Giải thích các khái niệm tài chính quan trọng cho những nhà quản trị không chuyên về quản lí tài chính: Báo cáo tài chính, ý nghĩa, các khái niệm kế toán, cấp vốn hoạt động và phát triển, dự thảo ngân sách...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3045
Appears in Collections:330. Kinh tế học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SAKT-0167.pdf13,68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.