Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20986
Title: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam: Kỹ thuật chế biến món ăn Âu (Trình độ cơ bản)
Keywords: Món ăn -- Chế biến
Món ăn Âu
Issue Date: 2009
Publisher: Dự án Phát triển Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20986
Appears in Collections:Quản trị nhà hàng - Dịch vụ ăn uống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VTOS-Ky-thuat-che-bien-mon-Au.pdf1,77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.