Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20979
Title: Phân tích một số vấn đề pháp lý liên quan đến giám định tổn thất bảo hiểm tại thị trường bảo hiểm Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Rõ
Keywords: Bảo hiểm -- Giám định tổn thất
Issue Date: 2024
Publisher: Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương
Series/Report no.: Tạp chí Công thương số 3 tháng 02/2024;tr. 38-43
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20979
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Van-Ro-TCCT-So3-T2.2024.pdf387,28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.