Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20817
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng Thịt nướng Hàn Quốc Gogi House Lý Thường Kiệt Vũng Tàu: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Phương Trầm
Trần, Thị Ngọc Huỳnh (GVHD)
Keywords: Nhà hàng -- Dịch vụ ăn uống -- Khoá luận tốt nghiệp
Nhà hàng -- Chất lượng dịch vụ -- Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20817
Appears in Collections:Ngành Du lịch (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Phuong-Tram.pdf2,59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.