Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20806
Title: Xây dựng ứng dụng khảo sát có thưởng Osurvey: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Hữu Phước
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Keywords: Ứng dụng di động -- Đồ án tốt nghiệp
Lập trình ứng dụng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Các chiến dịch điều tra, khảo sát truyền thống đòi hỏi cần sự tương tác trực tiếp, đồng nghĩa với việc một nhân sự sẽ tiếp cận với từng khách hàng. Việc này làm mất rất nhiều thời gian trong quá trình khảo sát. Doanh nghiệp cũng sẽ phải đầu tư chi phí đào tạo và thuê nhân sự. Chưa kể đến quá trình thống kê báo cáo cũng cần đầu tư lớn nhưng vẫn không thể đảm bảo chắc chắn về độ chính xác“Osurvey” - ứng dụng làm khảo sát có thưởng- là ứng dụng được tạo ra để giải quyết những khó khăn trong việc thu thập khảo sát đóng vai trò là cầu nối giữa những người muốn thu thập thông tin và những người muốn dùng thông tin của bản thân để đổi những phần quà.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20806
Appears in Collections:Ngành CNTT (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Huu-Phuoc.pdf2,48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.