Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20715
Title: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu Việt Nam giai đoạn 2022-2026 và tầm nhìn đến 2035: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Vũ, Văn Đông (GVHD)
Dương, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Quản trị nguồn nhân lực -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Trong thời đại mới, sự cạnh tranh trở nên ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Một doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển một cách bền vững trong bối cảnh này cần tăng cường phát triển lực lượng nguồn nhân lực có trình độ cao. Muốn được như vậy, hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần được ưu tiên chú trọng và quan tâm hơn nữa. Nhận thức được vai trò của nguồn nhân lực, Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu Việt Nam đã, đang và sẽ từng bước xây dựng cho mình một quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một cách cụ thể, có chiến lược đảm bảo tạo mọi điều kiện cho người lao động của Công ty đều có cơ hội được đào tạo, trang bị cơ sở vật chất tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Công ty vẫn gặp một số khó khăn như vấn đề chênh lệnh giữa nhu cầu và thực tế đào tạo, cơ sở vật chất ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế, chi phí đào tạo và phát triển dự trù chưa tốt, nguồn giáo viên nội bộ suy giảm chất lượng và số lượng, công tác đánh giá chương trình và kết quả đào tạo còn chung chung. Thông qua việc tìm hiểu điều kiện thực tiễn về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty kết hợp nghiên cứu định tính, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo của Công ty. Trong đó các giải pháp tập trung vào việc nâng cao cơ sở vật chất ứng dụng công nghệ cao cùng với việc đảm bảo số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ đào tạo chuyên trách. Tiếp theo là các giải pháp liên quan đến dự tính chi phí đào tạo và phát triển phù hợp, hoàn thiện công tác đánh giá chương trình và kết quả đào tạo và phát triển, nâng cao trình độ và tập huấn giáo viên, xác định mục tiêu đào tạo và phát triển dài hạn mang tính cụ thể, định lượng và lựa chọn đối tượng đào tạo và phát triển phù hợp với kế hoạch.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20715
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duong-Thi-Hong-Hanh.pdf1,43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.