Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20702
Title: Nghiên cứu, đề xuất phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Authors: Vũ, Thị Huệ
Keywords: Du lịch -- Nguồn nhân lực
Du lịch -- Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan Thông tin lý luận của Bộ Công Thương
Series/Report no.: Tạp chí Công Thương, số 20 tháng 10/2022;tr. 104-109
Abstract: Nghiên cứu làm sáng tỏ hơn lý thuyết về chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch chất lượng cao, thực trạng và nhu cầu cần thiết trong đào tạo và phát triển nguồn lực du lịch chất lượng cao đáp ứng Đề án phát triển của tỉnh giai đoạn 2020-2025 định hướng tới năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đã đề ra "Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao ...". Từ đó tác giả đề xuất các giải pháp để đáp ứng các yêu cầu, thách thức đối với phát triển nhân lực du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20702
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu-Thi-Hue-TCCongthuong-T10-2022.pdf149,36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.