Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20699
Title: Tác động của đại dịch COVID-19 đến nguồn nhân lực ngành du lịch Việt Nam và một số giải pháp phục hồi
Authors: Phạm, Thu Huyền
Keywords: Du lịch -- Nguồn nhân lực
Đại dịch COVID-19 -- Du lịch Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan Thông tin lý luận của Bộ Công Thương
Series/Report no.: Tạp chí Công Thương, số 24 tháng 11/2022;tr. 216-221
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20699
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Du lịch - Sức khỏe (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Thu-Huyen.pdf551,38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.