Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20676
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Dầu khí tại Thành phố Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Hoàng, Cửu Long (GVHD)
Vũ, Đức Trọng
Keywords: Giáo dục -- Chất lượng đào tạo -- Luận văn thạc sĩ
Chất lượng dịch vụ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu về sự hài lòng của người tiêu dùng đối với một sản phẩm hay dịch vụ từ lâu đã là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà còn là trên toàn thế giới. Dịch vụ đào tạo online ngắn hạn và chính quy của các Trường Đại học, Cao đẳng nói chung và dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Dầu khí nói riêng - có thể xem là một trong những dịch vụ xuất hiện ở Việt Nam áp dụng nền kinh tế chia sẻ vào lĩnh vực giáo dục trong thời kỳ dịch bệnh vừa qua nhưng vẫn chiếm 1 chỗ đứng vững chắc trong thị trường. Tuy vậy, sự tham gia của các Trường Đại học khác trong ngành giáo dục trực tuyến như Trường Đại học Dầu khí, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, Trường Cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu… ta thấy được sự sụt giảm rõ ràng về thị phần của dịch vụ đào tạo tại Trường Cao đẳng Dầu khí. Vì vậy, vấn đề làm thế nào để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ đào tạo chính quy nói chung và ngắn hạn nói riêng này trong thời kỳ cạnh tranh như hiện nay là vô cùng cấp bách. Những kết quả sau khảo sát và phân tích sẽ mang lại các nhận định và đánh giá chính xác cho các nhà quản trị của các doanh nghiệp. Từ những cơ sở trên, tác giả đã chọn đề tài “Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Đào Tạo Của Trường Cao Đẳng Dầu Khí Tại Thành Phố Vũng Tàu” nhằm tìm ra các yếu tố có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Dầu khí tại thành phố Vũng Tàu, qua những bước: nghiên cứu và lập mô hình giả định, thực hiện khảo sát, kiểm định, và đưa ra mô hình cuối cùng. Từ đó, đưa ra các kiến nghị và đề xuất để Trường có những thay đổi phù hợp với mong muốn của khách hàng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20676
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu-Duc-Trong.pdf2,05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.