Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20675
Title: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Bệnh viện Đa khoa Khu vực phía Nam tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022-2026: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Đoàn, Thị Thúy Oanh
Keywords: Y tế -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Dịch vụ y tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20675
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan-Thi-Thuy-Oanh.pdf1,56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.