Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20650
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công tại UBND xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Quang Vinh (GVHD)
Bùi, Thị Minh Hoàng
Keywords: Hành chính công -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Đề tài này thực hiện việc đánh giá và giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ HCC tại UBND xã Nam Chính thông qua việc phân tích thực trạng dịch vụ HCC (ưu điểm, nhược điểm, cơ hội và thách thức) và có những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và nâng cao mức độ hài lòng của công dân và tổ chức sử dụng dịch vụ HCC tại Xã Nam Chính. Dữ liệu phục vụ nghiên cứu là các tài liệu, văn bản về quy định nhà nước, cơ cấu TC, chức năng hoạt động, v.v… liên quan đến dịch vụ HCC tại Bộ phận TN&TKQ tại UBND xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Dữ liệu sơ cấp thu thập qua bảng câu hỏi khảo sát được phát một cách ngẫu nhiên cho 150 người dân trực tiếp đến giao dịch ở Bộ phận TN&TKQ tại UBND xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận trong khoảng thời gian từ tháng 09/2020 đến tháng 10/2020. Các dữ liệu được tổng hợp, thống kê và so sánh đối chiếu với các nguồn tài liệu nghiên cứu liên quan kết hợp tham khảo ý kiến một số chuyên gia trong phỏng vấn sâu. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp đưa đến việc đề xuất các giải pháp về 1) Tiếp cận dịch vụ, 2) Thủ tục hành chính, 3) Công chức, 4) Kết quả cung ứng dịch vụ công, và 5) Tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị. Bên cạnh đó, tác giả đưa ra một số hàm ý quản trị, các kiến nghị để giúp Lãnh đạo và đội ngũ CC tại UBND xã Nam Chính tập trung thực hiện để nâng cao chất lượng dịch vụ HCC tại đây.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20650
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Thi-Minh-Hoang.pdf1,82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.