Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20649
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Cái Mép: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Vũ, Văn Đông (GVHD)
Nguyễn, Anh Dũng
Keywords: Thương mại -- Quản lý -- Luận văn Thạc sĩ
Thương mại quốc tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20649
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Anh-Dung.pdf1,21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.