Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20615
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận: Luận văn thạc sĩ
Authors: Phan, Đức Dũng (GVHD)
Nguyễn, Tuấn Đức
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20615
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Tuan-Duc.pdf1,65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.