Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20608
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sáng tạo trong công việc của nhân viên tại Viễn thông Khánh Hòa: Luận văn thạc sĩ
Authors: Lê, Sĩ Trí (GVHD)
Phạm, Văn Thanh
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20608
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham-Van-Thanh.pdf3,73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.