Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20606
Title: Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại Xí nghiệp Khai thác Dầu khí - Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro): Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Quang Vinh (GVHD)
Nguyễn, Thị Ngân Hà
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Có thể nói, động lực làm việc chính là yếu tố vô cùng quan trọng, nó chính là chiếc chìa khóa hữu hiệu để thúc đẩy con người hăng say, chú tâm với công việc và phát huy tối đa năng lực của cá nhân để nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất mà họ đã đặt ra. Nghiên cứu “Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại Xí nghiệp khai thác dầu khí” (XNKTDK) nhằm mục đích đánh giá các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại văn phòng làm việc Xí nghiệp khai thác dầu khí. Với mẫu nghiên cứu 150 nhân viên, nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính thông qua việc phỏng vấn tay đôi vá Phương pháp định lượng thông qua việc tiến hành khảo sát toàn bộ 150 nhân viên văn phòng tại XNKTDK. Dữ liệu thu thập sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS 23.0. Thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s Anpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Mô hình lý thuyết được kiểm định bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính qua đó xác định mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại XNKTDK. Cuối cùng, kiểm định T-test, ANOVA được thực hiện để so sánh khác biệt về các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của những nhóm nhân viên có đặc điểm cá nhân khác nhau. Thông qua việc nghiên cứu, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm có 06 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại Xí nghiệp Khai thác Dầu khí bao gồm: (1) Môi trường làm việc; (2) Lương bổng và chính sách phúc lợi; (3) Thương hiệu của doanh nghiệp; (4) Cơ hội đào tạo và thăng tiến; (5) Đồng nghiệp; (6) Sự phù hợp với mục tiêu của người lao động và doanh nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị liên quan cũng được giới thiệu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20606
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Ngan-Ha.pdf2,09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.