Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20602
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Bùi, Văn Hưng
Keywords: Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nhân lực là nguồn lực quan trọng của tổ chức, hiền tài là nguyên khí của quốc gia, NNL tốt là nội lực quan trọng để giữ vững và phát triển một tổ chức đạt đến những mục tiêu then chốt đúng hạn. Để có được NNL tốt thì cần phải có phương án để thực hiện tuyển dụng, bồi dưỡng, giữ chân người tài trong bối cảnh quá nhiều biến động như hiện nay. Đề tài này đã được tác giả tập trung nhiều tâm huyết vì mục đích bản thân muốn có đóng góp cho sự ổn định NNL của CTy cũng như góp phần thúc đẩy phát triển NNL cho các công ty tương tự và của cả nước nói chung. Về mục tiêu nghiên cứu, luận văn hướng đến hai mục tiêu gồm: - Xác định và đánh giá mức độ của các yếu tố có liên quan tác động đến ĐLLV của cán bộ, NV CTy; - Đề xuất các GP để củng cố, duy trì và nâng cao ĐLLV của cán bộ, NV CTy, mở rộng cho các công ty có cấu trúc tương tự. Về PP NC, sử dụng PP phỏng vấn bằng phiếu với 150 NV công ty trên cơ sở 6 NT gồm lương bổng, đặc điểm công việc, công nhận, thăng tiến, ĐN, mối quan hệ giữa cấp dưới với cấp trên. Từ đó tác giả triển khai 25 BQS thể hiện chi tiết cho 6 NT nói trên và 3 BQS phụ thuộc thể hiện ĐLLV cụ thể là mức độ hứng thú, mức độ được động viên và tâm trạng tốt khi làm việc. Theo đó, PP được dùng là phân tích EFA và Cronbach’s Alpha để bỏ bớt những biến không phù hợp, thực hiện hồi quy đa biến rút ra kết quả gồm các NT và tầm ảnh hưởng đến ĐLLV.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20602
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui-Van-Hung.pdf1,56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.