Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20601
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Khách sạn Grand Palace: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Hoàng, Văn Thiện
Keywords: Quản lý nhân sự -- Động lực làm việc -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Qua đại dịch Covid 19 vừa qua cho ta thấy YT nguồn nhân lực không những giảm đi mà còn trở lên quan trọng hơn đặc biệt trong ngành dịch vụ nói chung và hoạt động của doanh nghiệp Khách sạn nói riêng. Càng trong hoàn cảnh kinh doanh khó khăn, thì việc nghiên cứu, tìm ra giải pháp tối ưu để tạo ĐLLV nhân viên, để nhân viên có được một phong thái làm việc thật năng động, nhiệt tình càng cấp thiết. Bởi lẽ hình ảnh nhân viên cũng chính là hình ảnh của KS và việc tạo ĐL để nhân viên làm việc hăng say, nhiệt tình, phát huy tính sáng tạo, tăng sự gắn bó với CV và công ty là rất cần thiết. Để tài đã trình bày cơ sở lý luận về ĐLLV, những vấn đề chung về tình hình hiện tại của KS Grand Palace các năm. NC đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên về ĐLLV qua các nhóm NT: (1) Mức lương; (2) ĐK làm việc; (3) Phong cách LĐ; (4) Bản chất CV; (5) Mối quan hệ với ĐN; (6) Công nhận thành tích; (7) Cơ hội thăng tiến và phát triển. Căn cứ vào đánh giá thực trạng đánh giá của nhân viên khách sạn và định hướng hoạt động của Công ty, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao ĐLLV của nhân viên tại KS Grand Palace.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20601
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang-Van-Thien.pdf3,33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.