Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20578
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đỗ, Phú Trần Tình (GVHD)
Lê, Văn Quý
Keywords: Thuế -- Luận văn thạc sĩ
Quản lý hành chính
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” được thực hiện nhằm nghiên cứu thực trạng chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kê khai thuế qua mạng tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đề tài đã sử dụng dữ liệu thu thứ cấp thu được từ những báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thấy được mức độ phát triển của hoạt động kê khai thuế qua mạng tại đơn vị. Đồng thời, nhằm xác định được đánh giá của các bên liên quan đến hoạt động kê khai thuế qua mạng, tác giả tiến hành khảo sát 197 người nộp thuế về các yếu tố bên trong (gồm chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin và chất lượng dịch vụ), và khảo sát 207 cán bộ công chức đang làm việc tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về các yếu tố bên ngoài (gồm quy định của Nhà nước và đặc điểm của người nộp thuế) tác động đến chất lượng dịch vụ hoạt động kê khai thuế qua mạng tại đơn vị. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để thực hiện phỏng vấn chuyên gia nhằm thiết lập các tiêu chí khảo sát và phân tích các số liệu thứ cấp từ đơn vị. Ngoài ra, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, và sử dụng phần mềm Excel để phân tích kết quả khảo sát. Từ đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20578
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-Van-Quy.pdf2,78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.