Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20530
Title: Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Hồ, Thị Yến Ly
Đỗ, Thị Bích Hồng
Keywords: Tín dụng sinh viên
Ngân hàng chính sách xã hội
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương
Series/Report no.: Tạp chí Công thương số 11, tháng 5 năm 2022;tr. 154-159
Abstract: Tín dụng chính sách dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập là chủ trương của Đảng và Nhà nước đã thực hiện suốt hơn 15 năm qua kể từ khi ban hành Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cho đến nay chính sách đã hỗ trợ cho hàng nghìn SV được vay vốn tiếp tục học tập.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20530
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BichHong-YenLy-TCCT.pdf187,36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.