Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20514
Title: Những kỹ năng quan trọng cần trang bị cho người học trong thời kỳ chuyển đổi số
Authors: Phan, Ngọc Hoàng
Nguyễn, Lộc
Bùi, Thị Thu Trang
Keywords: Chuyển đổi số -- Giáo dục đại học
Issue Date: 2022
Publisher: Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam
Series/Report no.: Kỷ yếu hội thảo Quốc gia: Chuyển đổi số trong giáo dục đại học;tr. 576-584
Abstract: trong thời đại chuyển đổi số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng và ảnh hưởng đến đời sống và xã hội loài người theo nhiều cách khác nhau. Các công nghệ trí tuệ nhân tạo và nhiều công nghệ khác như internet vạn vật (IoT), in 3D, chuỗi khối (blockchain), tính toán lượng tử (quantum computing) có thể kết hợp với nhau sẽ làm xã hội chúng ta đang sống thay đổi một cách nhanh chóng, vượt qua khỏi sự sẵn sàng của con người. Những công nghệ mới này sẽ khiến hàng triệu công việc của con người có thể bị thay thế, nhưng nó cũng sẽ tạo ra hoàng loạt cơ hội cho những loại công việc mới xuất hiện. Vì vậy, trong bài báo này chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi, cơ hội và thách thức của thị trường việc làm trong thời kỳ chuyển đổi số tương lai. Đặc biệt, bài báo sẽ liệt kê những loại công việc của loài người có thể sẽ được thay thế bởi robot và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, bài báo này cũng sẽ đưa ra các công việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo và các kỹ năng mà con người cần phải phát triển để trở thành ứng viên thích hợp cho các nhà tuyển dụng trong thị trường việc làm tương lai. Đây chính là những kỹ năng quan trọng mà các trường học cần đặc biệt quan tâm đưa vào trang bị cho người học trong thời kỳ chuyển đổi số.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20514
ISSN: 9786048459635
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ky-Yeu-Phan-Ngoc-Hoang.pdf917,24 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.