Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20512
Title: Ô nhiễm vi nhựa trong một số loài thủy sinh thu thập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Đặng, Thị Hà
Keywords: Ô nhiễm vi nhựa
Issue Date: 2021
Publisher: Đại học Thái Nguyên
Series/Report no.: Kỷ yếu Hội nghị khoa học: Công nghệ sinh học toàn quốc 2021;tr. 143-148
Abstract: Ô nhiễm vi nhựa đang ngày càng được quan tâm khi vi nhựa đã xâm nhập vào chuỗi thức ăn và gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Mối nguy hiểm do vi nhựa gây ra bao gồm các ảnh hưởng về vật lý (mảnh nhựa lẫn trong thức ăn) và về hóa học – sinh học (nhựa chứa các hợp chất hóa học độc hại). Bài báo này trình bày các kết quả ban đầu về mật độ vi nhựa trong một số loài thủy sinh (bao gồm hàu, vẹm xanh, cá đối và cà lưỡi trâu) thu thập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả chỉ ra rằng vi nhựa có mặt trong tất cả các mẫu phân tích với các nồng độ khác nhau, dao động từ 2.4 đến 10.2 vi nhựa/cá thể sinh vật. Kết quả này tương đương với mật độ vi nhựa tích tụ trong các loài thủy sinh thu thập được tại một số vùng biển ở Việt Nam, nhưng lại cao hơn nhiều so với một số khu vực khác trên thế giới. Hai loại nhựa chính tích tụ trong cơ quan tiêu hóa của sinh vật được tìm thấy là nhựa Polypropylene và nhựa Polyester
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20512
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KYHT-DangThiHa.pdf680,38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.