Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20496
Title: Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ kiểm định: nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Vẹn (GVHD)
Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: An toàn kỹ thuật -- Luận văn thạc sĩ
Kiểm định -- Dịch vụ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu cung cấp tài liệu tham khảo cần thiết giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có cái nhìn tổng quan về chất lượng dịch vụ mà đơn vị đang cung ứng cho các doanh nghiệp khác trên địa bàn Tỉnh. Từ đó, cải thiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ làm thỏa mãn các nhu cầu thực tế của khách hàng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20496
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Minh-Tuan.pdf1,39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.