Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20474
Title: Tác động của phong cách lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự hài lòng và lòng trung thành của nhân viên tại Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Anh (GVHD)
Trần, Xuân Nhàn
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quan hệ lao động
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nhân sự đóng góp quan trọng vì nó quyết định đến sự tồn tại và tương lai phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy, các nhà quản lý cần có chiến lược để thu hút nhân tài, có năng lực và kĩ năng. Song song đó, nhà quản trị phải quan tâm duy trì sự hài lòng, lòng trung thành của nhân viên đối với doanh nghiệp. Để làm được điều này, vai trò của lãnh đạo đóng góp quan trọng trong việc động viên nhân viên. Đặc biệt hiện nay, phong cách lãnh đạo đã trở nên quen thuộc trong văn hóa của doanh nghiệp Việt Nam. Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp có nhiều lựa chọn nơi làm việc và trở nên rất nhạy cảm với phong cách lãnh đạo của tổ chức.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20474
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Xuan-Nhan.pdf801,58 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.