Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20470
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về dịch vụ Smartbanking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Mỹ: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Hữu Huy Nhựt (GVHD)
Trần, Thị Thanh Hải
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Luận văn Thạc sĩ
Ngân hàng -- Nghiên cứu thị trường
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đên mức độ hài lòng về dịch vụ smartbanking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ” Trước cuộc chạy đua khốc liệt trên thị trường tài chính ngân hàng như hiện nay, để trở thành một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ mobile banking mạnh trên địa bàn, BIDV Phú Mỹ cần không ngừng nâng cao dịch vụ BIDV smartbanking, đưa ứng dụng đến gần hơn với khách hàng. Nghiên cứu đã hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ Smart Banking và phát triển dịch vụ Smart Banking tại ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình phát triển dịch vụ Smart Banking tại BIDV Phú Mỹ qua 5 năm 2015-2020. Chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm phát triển dịch vụ Smart Banking tại BIDV Phú Mỹ trong thời gian tới.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20470
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Thi-Thanh-Hai.pdf1,5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.