Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20458
Title: Giải pháp nâng cao nhận thức và thúc đẩy tham gia bảo hiểm cháy, nổ đối với cư dân chung cư thành phố Vũng Tàu
Authors: Hồ, Thị Yến Ly
Đỗ, Thị Bích Hồng
Keywords: Cháy -- Bảo hiểm
Chung cư -- Bảo hiểm
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương
Series/Report no.: Tạp chí Công thương số 3, tháng 2 năm 2022;tr. 93-97
Abstract: Trong nhiều năm qua, nhiều vụ cháy các tòa nhà chung cư gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người dân nói chung và người dân sinh sống trong những căn hộ của chung cư nói riêng vẫn chưa nhận thức được đầy đủ và đúng đắn về việc tham gia bảo hiểm cháy nổ. Do đó, cần phải nâng cao nhận thức tham gia bảo hiểm cháy nổ của cư dân hiện đang sinh sống trong các tòa nhà chung cư cao tầng. Bài viết phân tích thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm cháy nổ đối với cư dân chung cư tại thành phố Vũng Tàu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20458
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TCCTSo3-BichHong-YenLy.pdf413,45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.