Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20446
Title: Yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào cụm cảng Cái Mép - Thị Vải
Other Titles: FACTORS AFFECTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) AT CAIMEP – THIVAI PORTS
Authors: Đỗ, Thanh Phong
Keywords: Cảng biển -- Cái Mép Thị Vải -- Bà Rịa Vũng Tàu
Issue Date: 2021
Publisher: Lao động
Series/Report no.: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc Gia: Phát triển hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới;tr 326-332
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20446
ISBN: 9786043433562
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KYHT-DoThanhPhong.pdf320,7 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.