Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20441
Title: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển năng lượng toàn cầu Hasolen
Authors: Phan, Thị Xuân Diệu
Nguyễn, Thị Đức Loan
Keywords: kế toán quản trị
Kế toán trách nhiệm
Issue Date: 2022
Publisher: Cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công thương
Series/Report no.: Tạp chí Công thương số 1, tháng 1 năm 2022;tr. 322-326
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20441
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duc-Loan-BaoCongthuong-so1.pdf532,4 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.