Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20430
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên kỹ thuật tại VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Trần, Nha Ghi (GVHD)
Lư, Minh Sơn
Keywords: Nguồn nhân lực -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu này cho các cấp Lãnh đạo của VNPT Bà Rịa Vũng Tàu, có cái nhìn tổng quan hơn về các yếu tố tác động đến động lực làm việc của các nhân viên kỹ thuật đang công tác tại VNPT Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của đội ngũ nhân viên kỹ thuật và bố trí nhân lực một cách phù hợp với từng vị trí công việc, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20430
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lu-Minh-Son.pdf2,3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.