Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20419
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Thị Đức Loan (GVHD)
Đỗ, Tiến Dũng
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại UBND thị trấn Phước Bửu - huyện Xuyên Mộc - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” sẽ giúp các nhà nghiên cứu hoạch định chính sách của Nhà nước, các chuyên gia hiểu rõ hơn những tồn tại khó khăn về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực tại UBND thị trấn Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để từ đó đưa ra các chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các đơn vị cấp phường, thị trấn và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả của nghiên cứu này sẽ góp phần giúp cho lãnh đạo có những tham khảo phù hợp nhằm để phát triển nguồn nhân lực tại UBND thị trấn Phước Bửu trong thời gian tới để giúp cho địa phương ngày càng phát triển giàu mạnh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20419
Appears in Collections:Luận văn Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do-Tien-Dung.pdf930,99 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.