Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20405
Title: Xây dựng phần mềm quản lý BVU DORMITORY: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Bùi, Thị Thu Trang (GVHD)
Keywords: Phần mềm quản lí -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Phần mềm BVU Dormitory lưu trữ trên CSDL online nhằm đồng bộ và nhất quán. Ứng dụng cho phép người quản lí định nghĩa các danh mục sản phẩm, quản lí thông tin từng mã sản phẩm riêng lẻ giúp nhất quán giữa việc số hóa thông tin với thực tế. Thông tin của các bạn sinh viên đã được lưu trữ khi nhập Ký túc xá, do đó người quản lí có thể liên hệ tới từng bạn thông qua số điện thoại hoặc nhắn tin in-app (nhắn ngay trong ứng dụng, sử dụng Internet). Bên cạnh đó có thể liên hệ tới người thân/phụ huynh của sinh viên nếu có cung cấp số điện thoại trong thông tin hồ sơ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20405
Appears in Collections:Ngành Công nghệ thông tin (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Anh-Tuan.pdf37,83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.