Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20403
Title: Trò chơi về chủ đề phòng chống COVID-19: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Đào, Quang Trung
Phan, Ngọc Hoàng (GVHD)
Keywords: Lập trình Game -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Dịch Covid-19 bùng nổ với tốc độ khó kiểm soát được đã làm cho cả thế giới chao đảo. Số ca mắc và số ca tử vong ngày càng tăng lên.Với mục đích lan tỏa, truyền thông điệp về phòng chống Covid-19 đến với mọi người, cũng với đó là góp phần giải trí cho mọi người khi phải ở nhà trong một thời gian dài.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20403
Appears in Collections:Ngành CNTT (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao-Quang-Trung.pdf2,81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.