Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20365
Title: Kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty TNHH Hồng Thanh: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Trần, Thị Mỹ Linh
Nguyễn, Thị Anh Thư (GVHD)
Keywords: Kế toán -- Khóa luận tốt nghiệp
Kế toán hàng hóa
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nghiên cứu thực trạng lưu chuyển hàng hóa tại Công ty TNHH Hồng Thanh, qua đó tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu. Nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan tác động đến hệ thống kế toán tại Công ty, để từ đó đưa ra một số giải pháp khắc phục những tồn tại cũng như phát huy những điểm mạnh của Công ty TNHH Hồng Thanh.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20365
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Thi-My-Linh.pdf1,53 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.