Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20362
Title: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khởi Long BND: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Hà
Vũ, Thị Huệ (GVHD)
Keywords: Kế toán -- Khóa luận tốt nghiệp
Kế toán tiêu thụ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Với mục tiêu nghiên cứu công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Khởi Long BND nhằm hiểu rõ hơn về việc kinh doanh của công ty qua đó đưa ra những khuyến nghị cũng như những đóng góp giúp công ty ngày càng phát triển hơn.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20362
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Thi-Ha.pdf2,71 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.