Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20361
Title: Một số giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Chuỗi Nhà hàng Thịt nướng Hàn Quốc Gogi House: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Hà, Mẩn Qua
Phạm, Thu Huyền (GVHD)
Keywords: An toàn thực phẩm -- Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: Nhằm giúp người tiêu dùng ý thức rõ hơn về vấn đề an toàn thực phẩm đối với sức khỏe, làm thế nào để hiểu đâu là thực phẩm sạch, thực phẩm đạt tiêu chuẩn. Và thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại chuỗi nhà hàng GoGi House là nơi an tâm mọi người có thể tin dùng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20361
Appears in Collections:Ngành Du lịch (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ha-Man-Qua.pdf1,32 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.