Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20356
Title: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả lao động tại Công ty TNHH MTV Phát Lộc An Vũng Tàu: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Võ, Thị Thuỷ
Ngô, Thị Tuyết (GVHD)
Keywords: Quản lí nhân sự -- Luận văn thạc sĩ
Quản trị doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20356
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo-Thi-Thuy.pdf816,17 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.