Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20355
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Công ty TNHH Giày da Lucky Star: Khoá luận tốt nghiệp
Authors: Huỳnh, Văn Nguyện
Phạm, Ngọc Khanh (GVHD)
Keywords: Quản lí nhân sự -- Khoá luận tốt nghiệp
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20355
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huynh-Van-Nguyen.pdf1,43 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.