Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20344
Title: Thiết bị đo thông số sức khỏe tự động: Đồ án tốt nghiệp
Authors: Trần, Văn Phú
Lưu, Hoàng (GVHD)
Keywords: Tự động hoá -- Đồ án tốt nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Abstract: “Thiết kế thiết bị đo thông số sức khỏe tự động” Nghiên cứu kết nối thu thập thông tin dữ liệu sức khỏe từ các cảm biến. Nghiên cứu bảng led điện tử và phương thức hiển thị thông tin, nghiên cứu dựa trên kiến thức như : Vi xử lí , ngôn ngữ lập trình ,điện tử, kỹ thuật số , linh kiện điện tử , cảm biến, lập trình arduino MEGA 2560 , lập trình web , hàn nhúng , hàn tay , ... Xây dựng thiết bị hoàn chỉnh để có hiển thị và thu thập thông số về sức khỏe.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20344
Appears in Collections:Điện - Điện tử (DATN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran-Van-Phu.pdf1,89 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.